Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

КОИ СМЕ НИЕ


В резултат на много работа, натрупване на практически опит, редица полеви тестове и усилено бизнес-планиране, през ранната пролет на 2014-та година, започна дейността си първата ни биоферма за производство на гъби Шийтаке, отглеждани върху дъбови трупи, по оригинална японска технология.
Изградихме я в гр.Баня, общ. Карлово – географския център на България и в подножието на Стара Планина.
През следващата година, учредихме и фирмата си „БИО УЕЙ” ООД, като регистрирахме и собствената си запазена търговска марка – „Ферми БИО УЕЙ”.Тогава, стартирахме със сравнително малък ресурс, но със силна мотивация и отлични познания в областта. Изградихме нашата първа ферма в съответствие с принципите на биологичното земеделие, за да можем да предложим на ценителите на екологично чиста и здравословна храна, наистина вкусен и стойностен продукт. Метода, по който произвеждаме дървесните био гъби Шийтаке е изпитан с годините и използван в Япония от хилядолетия. Целта ни е да им осигурим условия за развитие и растеж, които да са максимално близки до тези, на естествената им среда. Стриктното следване на всички етапи от този процес, гарантират винаги качествен и здравословен краен продукт. Постигаме този резултат с безкомпромисно изпълнение на двете най-важни условия: качествени изходни суровини и точно спазване на технологичния процес. 

Със старта на втората си „Ферма БИО УЕЙ”, ние постигнахме и първата си цел – изградихме биоферма, в която гъбите Шийтаке се отглеждат целогодишно, а производството им е поставено на индустриална основа. Това от своя страна ни даде възможност да продължим пътя си и към нашата втора цел – изграждането на множество семейни биоферми за отглеждане на гъби Шийтаке върху дъбови трупи, по оригинална японска технология, на територията на цялата страна. Затова, на базата на успешното и практически проверено ноу-хау, което създадохме и с което разполагаме, разработихме и започнахме да прилагаме наш собствен бизнес модел. Създадохме франчайз-системата „Ферми БИО УЕЙ”, при която под една и съща търговска марка, споделяйки едно ноу-хау и стриктно спазвайки едни и същи точно определени стандарти, работят множество самостоятелни ферми, собственост на различни и отделни, физически или юридически лица (за повече информация – виж тук)
Към края на м.Април`2017 г., работещите на територията на страната биоферми за отглеждане на гъби Шийтаке върху дъбови трупи, под марката „Ферми БИО УЕЙ“, са вече 10 (десет) на брой.
Към края на същата 2017-та година, общия обем дъбови трупи, който ще започне да плододава в биофермите „Ферми БИО УЕЙ” ще е почти 1000 м³, а ежеседмичния добив на гъби Шийтаке ще достигне няколко тона. 

Разбира се, всичко горепосочено се оказа възможно, благодарение и на нашите партньори, хората които повярваха във „Ферми БИО УЕЙ”.


От началото на 2017 г., когато стартирахме реализацията на франчайз-системата си и започнахме да предлагаме франчайз-пакетите си, до началото на м.Април, получихме над 40 запитвания за сключването на франчайз-договори за сътрудничество. Независимо от нарастващия брой биоферми, отглеждащи гъби шийтаке върху дъбови трупи, по оригинална японска технология, под нашата запазена търговска марка „Ферми БИО УЕЙ”, в България има и множество други ферми, произвеждащи различни видове дървесни екзотични гъби.

Ясно очертаващата се тенденция, за експанзивно нарастване броя на хората и фермите, отглеждащи дървесни екзотични гъби в България, даде стимул и основание на собствениците на „БИО УЕЙ” ООД, да станат едни от основните инициатори за учредяването на НПО – Сдружение, което да представлява и развива интересите на всички тях. Така, на 21.01.2017 г. в гр. Карлово, се проведе Учредително събрание, на което събралите се гъбо-производители, взеха решение за учредяването на Българска Асоциация на Производителите на Дървесни Екзотични Гъби (БАПДЕГ). Същата бе вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с Решение на Окръжен съд – Пловдив на 22.02.2017 г. Нейното I-во редовно Общо събрание пък, съгласно ЗЮЛНЦ и Устава на новорегистрираната Асоциация, се проведе на 31.03.2017 г., в сградата на НТССЗ, гр. София.
Управляващият съдружник във фирма „БИО УЕЙ”ООД и един от собствениците на запазената търговска марка „Ферми БИО УЕЙ” – г-н Стоян Асенов, бе избран за първи Председател на УС на БАПДЕГ, с двугодишен мандат. Като такъв, той пое персоналния ангажимент да работи за утвърждаването на бранша „производство на дървесни екзотични гъби” и прерастването му в индустриален отрасъл, със значение за икономиката на страната.

В заключение – сега пред всички нас от биофермите, отглеждащи гъби Шийтаке върху дъбови трупи, по оригинална японска технология, под запазената търговска марка „Ферми БИО УЕЙ” е следващата непосредствена цел, а именно:

ДА СТАНЕМ НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БИО-ГЪБИ ШИЙТАКЕ, ОТГЛЕЖДАНИ ВЪРХУ ДЪБОВИ ТРУПИ, ПО ОРИГИНАЛНА ЯПОНСКА ТЕХНОЛОГИЯ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС!!!

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС


 shiitake mushroomsshiitake mushrooms 

Отгледани върху дърво, шийтаке се отличават с високо качество и превъзходен вкус. Постигаме този резултат с безкомпромисно изпълнение на двете най-важни условия: качествени изходни суровини и точно спазване на технологичния процес. Изборът на подходяща дървесина е първата стъпка и основна предпоставка за успешното култивиране. Втората и може би най-важната е снабдяването с качествен мицел. 

Миряна Каназирева

 

shiitake mushrooms

Отворите в пъновете се правят по определена схема със специализиран за целта уред, извършва се заразяването, след което се покриват с тапи, за да се запази влажността и да се предотврати появата на странична микрофлора. Гъбата Шийтаке е готова да плододава след продължително хладно и влажно време, което може да се предизвика и изкуствено.

X

ВНИМАНИЕ!

©BioWay е регистрирана търговска марка по смисъла на законите на Р. България. Всеки опит за копиране на марката (лого, модел на работа, информация и др.) ще бъде преследван с цялата строгост на закона!