Франчайз - ферми "BioWay"

 

Франчайзингът е търговска концесия — вид отношения между пазарни субекти, при които едната страна (франчайзодател) предоставя при определени условия и срещу заплащане на друга фирма, желаеща да развива същата дейност (франчайзополучател) правото да използва разработен и успешен бизнес модел в определен вид бизнес. Това е развита форма на лицензиране, вид стратегически съюз, която обикновено се прилага от компании с престижна търговска марка и утвърден имидж.

Франчайзинг е френска дума (franchir), която означава „освобождавам” и е най-безопасния начин  да започнете бизнес със значително по-малко капитал, отколкото при класическия случай на самостоятелно предприемачество.

Фермите за отглеждане на гъби шийтаке „Bio Way“, обединяват множество селскостопански производители под една търговска марка, която е символ на качество, популярна е, налага се в цялата страна, а и зад граница ….

 

 

 

 

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ "BIOWAY" ?


 

Създадохме Ферми „Bio Way“, за да предложим на Вас – предприемачите в сферата на селското стопанство, едно иновативно производство. Ние знаем с какво се сблъсквате всеки ден и какви трудности срещате, за да започнете, продължите или да развивате бизнеса си. Знаем какви усилия полагате, за да отговорите на всички изисквания. Знаем, че Ви притискат растящите стандарти за качество, био- и еко– изискванията за производство на хранителни продукти и растящият натиск на пазарната среда. Знаем, че Ви е все по-трудно да произвеждате качествени продукти, с които и да търгувате, тъй като непрекъснато растящите разходи Ви притискат да намалите печалбата си
Ето защо създадохме Ферми „Bio Way“ – за да усетите и сладостта на бизнеса, който години наред ще „храни“ Вас и Вашето семейство !

Ферми „Bio Way“ ще Ви помогнат:

 • Да печелите повече !
 • Да си гарантирате реализацията на произведената продукция !
 • Да икономисвате разходи !
 • Да работите в съответствие с всички стандарти и изисквания, без да се налага да харчите допълнителни средства за това !

 

 

КАКВО ВИ ДАВАТ ФЕРМИ "BIOWAY":


 

 • Даваме просто изпълними съвети и инструкции за подготовка, производство и съхранение на гъби шийтаке;
 • Информираме ви за необходимите документи и разрешителни, изисквани от контролните органи;
 • Консултираме ви в избора на оборудване и обзавеждане;
 • Ще ви консултираме и изберем заедно с Вас най-добрия вариант за разполагане на технологичното оборудване, съобразно с особеностите на терена, върху който ще разположите Вашата ферма за гъби шийтаке.
 • Осигуряваме ви гъвкави доставки на всичко, което ще ви е необходимо в процеса на отглеждане на гъби шийтаке, непосредствено до Вашата производствена база .
 • Произвеждате продукт с гарантирано високо качество и си осигурявате реализацията на цялото количество произведени от Вас гъби шийтаке:
 • Съветваме ви относно изискванията, на които трябва да отговарят дъбовите трупи и заедно с вас, извършваме задължителния строг технологичен контрол върху доставените ви трупи, за да гарантираме възможността за спазването на всички изисквания на оригиналната японска технология, по която се произвеждат гъбите шийтаке под нашата марка;
 • Доставяме ви необходимите количества гъбен мицел, тапички и специално технологично оборудване, като гарантираме съответствието им с оригиналната японска технология, за да произвеждате значителни количества гъби шийтаке, отговарящи на най-високите изисквания за качество.

 

 

ПЕЧЕЛИТЕ ПОВЕЧЕ, ТЪЙ КАТО:


 

 

 • Развивате бизнеса си и ставате част от успешна верига.
 • Продажбите на произведените от вас количества гъби шийтаке ви е гарантирана с договор.
 • Ползвате опита ни по всички въпроси, засягащи бизнес начинанието ви.
 • До голяма степен сте независими от променящите се цени на суровините.
 • Получавате основните суровини и инструменти необходими за производство на гъби шийтаке.

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ВАЖНОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, КАТО ЗА НАЧАЛО:


     

 • Подписаният франчайз Договор за сътрудничество, ви гарантира изкупуването на 100% на цялото количество гъби шийтаке, произведено от вас при условие, че стриктно сте спазвали всички наши изисквания, указания и инструкции;
 • Подписаният франчайз Договор за сътрудничество ви задължава, да продавате гъбите Шийтаке, произведени от вас, под нашата търговска марка, единствено и само на нас от „Ферми БИО УЕЙ”;
 • Неизбежно ще ви е необходим и определен финансов ресурс (вариращ в различни граници, в зависимост от конкретните обстоятелства), чрез който ще трябва да покриете инвестицията по изграждането на вашата „Ферма БИО УЕЙ” за през първите две-три години от съвместната ни работа, докато приходите от продажбата на вашите гъби нарастнат дотолкова, че да не ви е необходимо допълнително (външно) финансиране.

 

 

 


НЯКОИ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТЕ, ЗА ДА СТАНЕТЕ НАШ ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛ:


 

 • Трябва да сте регистриран земеделски производител или да сте собственик на фирма. Разбира се, ако не сте, е възможно да се договори краен срок, в който вие се ангажирате, или да се регистрирате като земеделски производител, или да си учредите/пререгистрирате собствена фирма за целта;
 • Трябва да разполагате със собствена земя (терен), с площ от минимум 3,0 дка или да можете да наемете такъв, за срок от минимум 7 (седем) години, с опция за продължаване;
  На тази земя (терен) трябва да има собствен водоизточник (кладенец или сондаж). Трябва също така, да има прокаран и електрически ток, препоръчително и по възможност – трифазен;
 • Разбираемо, трябва да имате предвид, че ако предвидената от вас земя (терен) е със статут на „земеделска земя”, ще ви предстои наложителна процедура по смяна на предназначението й;
 • При определени условия, е възможно една ферма за отглеждане на гъби Шийтаке, върху дъбови трупи, да бъде изградена в съществуваща и специално приспособена за целта сграда/и, което обаче по никакъв начин не променя изискването за минимално разполагаема площ от 3,0 дка;
 • Трябва да можете да си осигурявате (самостоятелно или чрез нас) по минимум 80 м³ дъбови трупи, отговарящи на определени изисквания, годишно;
 • Трябва да имате възможност, да заплатите определена първоначална и еднократна франчайз такса, зависеща от обема дъбови трупи, които ще се задължите да инокулирате (заразявате с мицел) годишно, с франчайз Договора за сътрудничество, който ще подпишем. Тази такса се заплаща, непосредствено след сключването на Договора, за да може той и да се валидира.